Chương trình THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ NÔNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ NÔNG

1. Nội dung chương trình

Tất cả các nông hộ trồng chanh leo nhưng mua phải giống chanh leo kém chất lượng hoặc bị sâu bệnh hoặc do chưa có kinh nghiệm chăm sóc dẫn đến vườn cây bị hỏng cần phải tái canh đầu tư trở lại công ty sẽ hỗ trợ 50% giá giống để nông hộ tái canh.

2. Chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ Nông hộ thông qua Đại lý, tổ hợp tác, Hợp tác xã, Cộng tác viên trên địa bàn. Nông hộ nhận hỗ trợ phải thanh toán 50% chi phí tiền giống cho Công ty thông qua Đại lý, tổ hợp tác, Hợp tác xã, Cộng tác viên hoặc trực tiếp liên hệ nhân viên kinh doanh Công ty trên địa bàn.

3. Đối tượng hỗ trợ

Tất cả nông hộ gặp rủi ro do mua phải giống chanh leo kém chất lượng hoặc bị sâu bệnh hoặc do chưa có kinh nghiệm chăm sóc dẫn đến vườn cây bị hỏng cần phải tái canh, xen dặm

4. Quy trình hỗ trợ

– Bước 1. Phòng kinh doanh triển khai chương trình đến các Đại lý, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Cộng tác viên  được lựa chọn.

– Bước 2. Đại lý, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Cộng tác viên gửi thông tin cho Nhân viên kinh doanh và xác minh hiện trường hoặc thông qua hình ảnh

– Bước 3. Nhân viên kinh doanh lập biên bản đề nghị hỗ trợ trình công ty phê duyệt.

Bước 4: Công ty xét duyệt

– Bước 5. Nhân viên kinh doanh thông tin kết quả xét duyệt đến Đại lý, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Cộng tác viên hoặc

– Bước 6: Công ty giao giống theo Biên bản đề nghị được phê duyệt

– Bước 7. Admin Phòng Kinh doanh tổng hợp và lưu hồ sơ theo quy định.

Bước 8. Nhân viên kinh doanh đánh giá kết quả sản xuất của nông hộ sau hỗ trợ

5. Quy mô, thời gian hỗ trợ và doanh số

 – Thực hiện trên toàn thị trường

– Thời gian chương trình : Từ 10/6/2021 đến khi có thông báo khác

Không giới hạn doanh số. Doanh số của chương trình này nằm ngoài doanh số theo hợp đồng đại lý đã ký (nếu có).

Tải file PDF danh sách tại đây: DS đăng ký tham gia

Tải file Excel danh sách tại đây: DS đăng ký tham gia

 


Trung tâm NC và SX giống cây trồng CNC Toàn Cầu
Hotline: 0919 682 555
Địa chỉ: Ea Tul, Cư M’gar, Đắk Lắk, Việt Nam
Email: info@tcgroupvin.com
Tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/pxejza685

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.