TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY GỐC GHÉP – Toàn Cầu.

TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY GỐC GHÉP – Toàn Cầu.

Hạt giống tốt quan trọng như thế nào?

Sự nảy mầm của phôi và sự phát triển của cây con đến khi có 2 lá mầm dựa chủ yếu vào hạt giống. Như vậy nếu hạt giống tốt, chứa một lượng dinh đưỡng đầy đủ sẽ làm cho hạt giống nảy mầm, phát triển tốt và đồng đều. Hạt giống khoẻ, không có bệnh tồn dư cũng sẽ không truyền bệnh cho cây con.

Thế nào là hạt giống tốt – Toàn Cầu

Hạt giống tốt cũng làm cho cây gốc ghép khoẻ hơn, mập hơn và phát triển nhiều rễ hơn. Khi trồng ra môi trường, cây giống khoẻ hơn sẽ mọc nhanh hơn cây giống yếu.

Giống chanh leo Toàn Cầu

Một hạt giống khoẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngoài nguồn dinh dưỡng đầy đủ, không có bệnh tồn dư, hạt giống phải có sức nảy mầm tốt. Sức nảy mầm của hạt giống phụ thuộc rất nhiều vào quá trình thành thục và điều kiện bảo quản hạt giống. Sau khi thành thục, hạt có khả năng nảy mầm cũng có những giống cần qua thời kỳ ngủ nghỉ thì mới nảy mầm được.

Nhà cây gốc ghép – Toàn Cầu

Điều kiện bảo quản cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức nảy mầm của hạt giống. Nếu bảo quản không tốt, sức nảy mầm của hạt có thể giảm nhiều chỉ trong vài tháng sau khi thu hoạch. Nhưng nếu bảo quản tốt, đặc biệt là trong điều kiện khô lạnh (trong kho lạnh dưới 15oC thì hạt giống có thể để qua 1 – 2 năm vẫn có sức nảy mầm tốt.

Nhà cây gốc ghép – Toàn Cầu

Tóm lại chất lượng hạt giống rất quan trọng, nó quyết định chất lượng của cây trồng.

Gốc ghép ở cây chanh leo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cây trong tương lai.

Hạt giống khỏe mang lại gốc ghép khỏe thì sẽ giúp cây trồng: tăng năng suất; tăng chất lượng nông sản; tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Đối với cây giống chanh leo thì gốc ghép đóng một vai trò vô cùng quan trọng góp phần vào sự thành công và chất lượng phát triển của một sản phẩm cây giống trong tương lai. Đối với Toàn Cầu dưới bàn tay của các kỹ sư có kiến thức trong chọn tạo giống đã áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe tuyển chọn các hạt giống chanh leo đủ điều kiện để từ đó sử dụng các kỹ thuật xử lý hạt hiệu quả đem đến sức nảy mầm tối ưu cho thấy sự nảy mầm vượt bậc thì có thể tin tưởng vào một sản phẩm cây gốc ghép sinh trưởng tốt, sức chống chịu khỏe nhằm tạo ra các cây giống chanh leo chất lượng và xuất sắc.

Giống chanh leo Toàn Cầu

Mọi người có thể đọc các bài viết khác tại ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.